KRONIEK

Op deze pagina's een overzicht van Arktos' historie, onder andere op basis van verslagen van Arktosieten uit lustrumalmanakken. Bij het lezen van deze oral history zal opvallen dat tijdgenoten zich het verleden soms verschillend voor de geest halen. Het onderwerp drankgebruik bijvoorbeeld roept uiteenlopende herinneringen op. Dit geeft het karakter van een dispuut mooi weer - als een smeltkroes van mensen met soms tegenstrijdige blikvelden. Maar toch, er zijn ook veel gelijksoortige analyses over hoe Arktos was. Bepaalde karakteriseringen lopen als een rode draad door de tijd heen.
Met het oog op de digitale spanningsboog houden we het kort hier. Wie een echt goed beeld van de geschiedenis van het dispuut wil krijgen verwijzen we door naar de officiële Arktos-kroniek Rebels binnen de regels. Het vrouwendispuut Arktos, 1917-1997 (Jeanet van Omme, Annemarie Aalders en Vilan van de Loo, 1997, ISBN 9065505547).

 

Lustrum 1992